Deska serów 45
V

Polskie sery zagrodowe: Koryciński, Mr. Wańczyk, emiligrana, gouda farmerska i oscypek